2010

-Likovna kolonija 2010
-Kockavica
-Dani Draganića 2010
-Predstavljanje ceste
-Božićni sajam 2010

2011

-Natura 2000
-Šuma okom šumara
-Pokupski bazen
-Pedala laganini
-OŠ Švarča posjet draganički ribnjaci
-Natura 2000 u Hrvatskoj
Božićni sajam 2011
-1. memorijalna trka

2010

Likovna kolonija 2010

 

       

 

Kockavica


Dani Draganića 2010


   

 

Predstavljanje ceste

 

   

 

Božićni sajam 2010

 

     

 

2011

Natura 2000

 

     

 

Šuma okom šumara

 

     

 

Pokupski bazen

 

       

 

Pedala laganini

 

 

 

Oš Švarća posjet Draganićki ribnjaci

 

     

 

Natura 2000 u Hrvatskoj

 

   

 

Božićni sajam 2011

 

 

1. Memorijalna utrka