2015

-Štefanje
-4. memorijalna trka
-Stručni skup 2015
-Krtek

2014

-3. memorijalna trka
-Dabar
-Kockavica
-OI Spider
-PŠ Gorščak
-Rode
-Ždral

2015

Štefanje

 


4. memorijalna utrka

 

   

 

Stručni skup

 

 

Krtek

 

     

 

 

2014

 

3. memorijalna utrka

 

     

 

 

Dabar

 

   

 

Kockavica

 

 

 

OI Spider

 

   

 

PŠ Gorščaki

 

 

 

Rode

   

 

Ždral