ARHIVA

-2008


-2009

-2010

-2011
Arhiva 2009 godina

Početkom godine gost na kreativnoj radionici je časna sestra Samuela Premužić.
Na radionici, djeca i odrasli uče izradu  likova iz komušine i izradu pisanica iz vune.

Iste godine na otvorenom natječaju Karlovačke županije dobili smo financijsku potporu za radionice veza koje provodi Udruga.

Prezentacija „Poučno povijesne ceste“ u OŠ Draganić, projekt je kandidiran na  natječaj Ministarstva turizma u okviru „Tematskih puteva“. Potporu u pripremi  projketa da li su : Hrvatske šume d.o.o Uprava šuma Karlovac, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima Karlovačke županije, Turistička zajednica Karlovačke županije, Općina Draganić, Turistička zjednica općine Draganić, Udruga pripadnika 129 br.HV, ŠRK Pedala laganini, Ribnjaci „Kupa d.o.o.“, OŠ Draganić.
Ministarstvo turizma nije dalo potporu projektu.

U suradnji sa Zajednicom tehničke kulture grada Karlovca u osnovnoj školi započinje s radom sekcija avio-modelara ( voditelj gospodin Mladen Horvatin).
Na manifestaciji „Dani Draganića „ sudjelujemo sa izložbom radova nastalih na radionici pod vodstvom časne sestre Samuele.

24.listopada  u goste nam ponovo dolazi časna sestra Samuela Premužić.  U radionicu su uključena djeca i odrasli.
Djeca su učila izraditi anđele iz kreppapira, a odrasli su savladavali tehniku izrade likova iz slame.