ARHIVA

-2008

-2009

-2010

-2011
Arhiva 2011 godina

PROJEKT NATURA 2000

Po završetku projekta "Povijesno poučne ceste kroz draganićku šumu", u 2011.godini nastavili smo sa predstavljanjem bogatstva biljnih i životinjskih zajednica koje obitavaju u šumi ili neposredno uz nju. Tako je nastala ideja da se prijavimo na otvoreni natječaj Ministarstva kulture RH vezano uz Javni poziv za prijavu projekata iz područja zaštite prirode u okviru prezentacije novih NATURA područja.
Ministarstvo kulure RH za navedeni projekt odobrilo nam je 30.000, kuna, a uz vlastita sredstva potporu nam je dala i Općina Draganić sa 2.000,00 kuna.

Projekt pod nazivom Promocija i očuvanje Natura 2000 područja u općini Draganić osmislili smo s partnerom JU "NATURA VIVA" koja nam je pružila stručnu pomoć vezano uz bilnji i životinjski svijet s naglaskom na ptice.
Službena najava početka projekta biti će 6. rujna 2011. godine.
Potporu projekta dobili smo od: Hrvatskih šuma d.o.o.Uprava šuma Karlovac,Turističke zajednice Karlovačke županije, LAG Vallis colapisa, OŠ Draganić, Izviđačkog odreda "SPIDER" iz Duge Rese i SRK "Pedala laganini "iz Karlovca.

Projekt se provodi od mjeseca rujna do studenog 2011.godine.
Cilj projekta je edukacija javnosti i školske djece o zaštiti prirode Natura 2000 područja te dizanje svjesti javnosti o potrebi očuvanja vrsta i staništa u općini Draganić. Također je bitna promocija Pokupskog bazena unutar kojeg se nalaze Draganićki ribnjaci kao dio ekološke mreže, područje važno za divlje svojte i stanišne tipove (SAC), te cijelog Pokupskog bazena kao međunarodno važnog
Područja za ptice (SPA).
Metode u provođenju projekta
1.Priprema i održavanje okruglog stola, obavještavanje javnosti
o sudionicima okruglog stola koji će se na to pozvati putem medija,plakata. Okrugle stolove voditi će moderator iz JU, Power Point prezentacije pripremiti će i demonstrirati orintolozi,botaničari i šumari javnosti kroz PP prezentacje.
2.Izleti će se organizirati za škole, javnost, bicikliste, izviđače
3. Radionice
4.Priprema stručnog teksta za edukativni rokovnik

1.Održavanje okruglih stolova na temu:
a) ptice, njihovo stanište, važnost, ugroženost i zaštita
b) botanika šumskih zajednica i vlažnih plavnih livada oko šume
c) šuma važan eko-sustav i gospodarenje šumama
d) nacionalna ekološka mreža, zaštićena područja NATURA 2000
2.Organiziranje edukativnih izleta u šumu :
a) organizirane biciklističke ture
b) organizirane šetnje šumom
c) stručni posjeti - profesori i učenici
d) foto izlet -
3. Organiziranje kreativnih radionica
Glavne aktivnosti projekta
4. Priprema i tiskanje edukativnog rokovnika s materijalom o projektu i NATURA 2000 područja SPA u općini Draganić JU+ nositelj projekta

Rezultati koji se postižu provedbom projekta pridonose ostvarenju cilja Javnog poziva:

Povećanje zanimanja lokalne zajednice za lokalni okoliš i poticaj odgovornog
ponašanja u cilju zaštite prirode.
Poticaj OPG sa područja općine Draganić u cilju razvoja ekoturizma uz predstavljanje vlastitih proizvoda i kulturne baštine.Povećanje aktivnosti boravka u prirodi hodanjem, vožnjom biciklom, tematske posjete ( jednodnevni školski izleti –škola u prirodi ).

dipl ing. biologije Darka Spudić – JU NATURA VIVA, Karlovac
dipl.ing. biologije Martina Petrak – JU NATURA VIVA,Karlovac
doc.dr.sc..Antun Alegro – dipl.ing.biologije - PMF Zagreb
dipl.ing. šum.Oliver Vlainić – Hrvatske šume, Uprava šuma Karlovac
ing.lovstva i zaštite prirode Damir Kršić – Hrvatsko ornitološko društvo
Stručni suradnici iz Hrvatske koji sudjeluju u provedbi projekta:
dipl.ing.biologije Dragan Radović – Hrvatsko ornitološko društvo

Posebno nam je zadovoljstvo što navedeni projekt realiziramo u "Međunarodnoj godini šuma"