Udruga Zraka osnovana je u prosincu 2007. godine, a ciljevi i djelatnost djelovanja određeni su Člankom 6. i 7 . Statuta:


Članak 6.

Osnovne djelatnosti Udruge su očuvanje kulturne baštine, ekologija, organizacija sportskih aktivnosti, promicanja zdravog načina života, kreativne radionice.

Članak 7.

U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 6. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:
Prikuplanjem, evidentiranjem, selektiranjem kulturne baštine draganićkog kraja ( Pokuplja) kroz: narodne nošnje, stare alate, namještaj, fotografije, audio i video zapise običaja i života ljudi, itd.Organiziranjem kulturnih događaja kroz: likovne kolonije, dramske susrete, književne susrete, glazbene priredbe.

Ekologijom kroz: zaštitom voda, biljnog i životinjskog svijeta u vodi i oko vode, od svih vrsta onečišćenja, promicanja recikliranja otpada te njegovog selektvinog prikupljanja, promicanje korištenje obnovljivih izvora energije na našem području promicanjem povijesnog značaja draganičke šume,te prikupljanje podataka o životinjskom i biljnom svijetu Draganića i okolice. Organizacije kreativnih radionica kroz: izradu prigodnih materijala ( Božić, Nova godina, Uskrs i dr.) iz prirodnih i umjetnih materijala.

Promicanje športa i drugih aktivnosti, te organizacija i provođenje športskih aktivnosti, sudjelovanjem na istim, organizacija drugih športsko rekreativnih aktivnosti i natjecanja. Izdavaštvom kroz: izdavanje knjiga, publikacija, vodiča, foto dokumenata, zapisa na CD i DVD mediju, razglednica, suvenira, kalendara, monografija, sukladno posebnim propisima,
Obrazovanje članstva, a osobito mladeži u očuvanju prirode, športu. Surađuje sa svim stručnim službama lokalnih i državnih institucija. Organizira radne akcije od značaja za lokalnu zajednicu i očuvanje prirode. Suradnja s drugim udrugama na području općine, županije i šire.

Predlaže dodjeljivnaje i dodjeljuje priznanja i druge nagrade zaslužnim članovima i organizacijama. Obavlja i druge poslove i aktivnosti utvrđene unaprijed navedenim zakonima i ovim Statutom udruga može obavljati i gospodarske djelatnosti (turizma,ugostiteljstva,igara na sreću) sukladno posebnim propisima.